Sygedagpengeforsikring

Som selvstændig erhvervsdrivende kan du forsikre dig og dermed modtage dagpenge fra dag 1.

Sygedagpengeforsikring for selvstændige

Hvis du bliver syg og ikke kan udføre arbejde i din selvstændige virksomhed er du efter 14 dage berettiget til sygedagpenge som søges hos kommunen via virk.dk.

I de 14 dage er der altså et 0 kr. i indtægt i din virksomhed og dermed 0 kr. til dig.

 

Du kan tegne en forsikring hos statens administration og få dagpenge fra enten dag 1 eller 3.

Du kan så også vælge om du vil have minimumssats eller maksimumsats. Det er beregninger der bliver lavet af kommunen og det bliver lavet ud fra dit regnskab så jeg vil ikke kloge mig på satserne.

Når du skal vælge er det op til dig selv at vurdere hvad der passer bedst til dig og din økonomiske situation.

Priserne ligger fra 1732 til 4017. i 2015 priser.

Forsikringen bliver opkrævet for et år af gangen og du skal have været med i minimum 6 md før du kan få noget udbetalt. Det nytter altså ikke noget at komme når skaden er sket og forsøge at tegne forsikringen.

Du kan læse meget mere om forsikringen her www.statens-adm.dk/Forsikring/Ejere-af-enkeltmandsvirksomhed-eller-IS

 

Regnskabsmæssig behandling:

Du har IKKE ret til at fratrække udgiften i dit regnskab. Det betyder at det er en privat udgift. Som bør bogføres på mellemregning såfremt det er betalt af virksomheden.

Det betyder også at dagpengene er til dig ikke din virksomhed ligesom dagpengene er betragtet som skattepligtig indkomst for dig.

Men du har ligningsmæssigt fradrag for udgiften altså lidt lige som a-kassekontingent.  Kontingentet skal føres i felt 438 rubrik 118.